นักเรียนไม่ฉีด #วัคซีนโควิด ไปโรงเรียนได้ไหม?

เด็กๆ พร้อมไหม หลังฉีด #ไฟเซอร์นักเรียน และการกลับเข้าเรียนในระบบ