പീഡന കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പരാതി

പീഡന കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പരാതി