Këshilla për t'u mbrojtur nga Coronavirus Covid-19

Lani mirë sa më shpesh duart për minimum 20 sekonda! · Mos i prekni me duar sytë, gojën dhe hundën! · Mbulojeni gojën dhe hundën me faculetë, me mëngë ose parakrahë gjatë kollitjes dhe teshtitjes! · Faculetat e përdorura hudhni në shportën më të afërt të mbeturinave! · Shmangni qëndrimet në ambiente të mbyllura dhe të mbingarkuara me njerëz! Shmangni kontaktin e afërt me persona të prekur nga infeksionet respiratore akute! · Mos merrni antibiotikë, përveç kur ato ua përshkrun mjeku! · Pini sa më shumë ujë, lëngje, çaj me limon! · Pastroni sipërfaqet me dezinfektues me bazë klori ose alkooli! · Përcillini simptomat e juaja dhe thireni mjekun tuaj para vizitës në kujdesin shëndetësor; · Menaxhoni mirë mbeturinat; · Pastroni ambientin e punës dhe të shtëpisë me dezinfektues me bazë klori apo alkooli!