علت ریجکتی پرونده های خود اشتغالی کانادا

در این ویدیو مرتضی هماپور مشاور قانونی مهاجرت به کانادا توضیح می دهد که چرا خیلی از پرونده های ویزای خوداشتغالی مردود می شوند