น้ำท่วม อ.พรานกระต่าย ชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือนเดือดร้อน

น้ำจาก จ.ตากเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชรแล้ว ล้นตลิ่งคลองแม่ระกาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ผู้ใหญ่บ้านเผยประชาชน 30 ครัวเรือนเข้าออกบ้านลำบาก ไร่นาจมน้ำแล้ว 300 ไร่ คาดจะท่วมมากขึ้นเพราะน้ำเหนือเริ่มมา