ניהול עסקי בזמן משבר, היבטים פיננסים ומודלים תפעוליים - גיא לאון