വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്‌ക്ക്‌ കുതിപ്പേകാന്‍ നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം

വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്‌ക്ക്‌ കുതിപ്പേകാന്‍ നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം