Štítna žľaza na jazyku, ľudia s oboma pohlaviami či so sklenenými kosťami

Ambulanciami V. Internej kliniky LF UK a UNB prejde ročne okolo 50 000 pacientov, 3 000 je hospitalizovaných. Končia u nich bežné, ale aj najťažšie a akútne stavy z celého regiónu. „Pomáhame pacientom s kardiovaskulárnymi, gastroenterologickými, endokrinologickými, hematologickými, reumatologickými či imunologickými diagnózami. Máme 16 odborných ambulancií, naši lekári sa nezastavia. Popri tom robíme vedu a snažíme sa špecializovať aj v oblasti zriedkavých chorôb,“ hovorí profesor Juraj Payer, prednosta V. Internej kliniky LF UK a UNB a dekan LF UK. Spektrum zriedkavých chorôb, ktorými sa zaoberajú na najväčšej internej klinike v Bratislave, je veľmi široké. V rámci kliniky fungujú dve centrá na zriedkavé choroby - Centrum pre liečbu hereditárneho angioedému, kde sa lieči cca 25 pacientov a Centrum pre autozápalové ochorenia s aktuálne 15 pacientami. Popri tom, v rámci ambulancií i hospitalizácií odhaľujú ďalšie zaujímavé zriedkavé diagnózy a učia o nich mladých medikov. Starajú sa napríklad o hermafroditov, čiže ľudí, ktorí sa narodili s oboma pohlaviami, či takých, ktorí majú v krátkom čase po sebe 30 či 40 zlomenín, s tzv. sklenenými kosťami. Pozrite si ďalší diel zo série TOP PRACOVISKÁ ZRIEDKAVÝCH CHORÔB, ktoré pripravuje neziskové Občianske združenie Zriedkavé choroby. Už siedmy rok sa špecializuje na pomoc tejto skupine pacientov. Všetky videá, vrátane zoznamu pracovísk a špecialistov nájdete na www.zriedkavechoroby.sk a na sociálnej sieti združenia.