ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തത് 70,000 രൂപയുടെ ഐഫോണ്‍; ആമസോണില്‍ നിന്നെത്തിയത് വിംബാറും അഞ്ച് രൂപ തുട്ടും

ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തത് 70,000 രൂപയുടെ ഐഫോണ്‍; ആമസോണില്‍ നിന്നെത്തിയത് വിംബാറും അഞ്ച് രൂപ തുട്ടും