ΒΙΝΤΕΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΘΕΤΙΚΟ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ-ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 30-03-2020