Hoa Kỳ Bị Iran Chiếu Bí! (4/4)

Trump lâm thế kẹt: vụ tấn công không gây thiệt hại cho hệ thống năng lượng của Mỹ nhưng thách đố uy tín của Hoa Kỳ. Biện pháp quân sự chưa chắc đã hoàn hảo mà còn dẫn tới nhiều rủi ro. Biện pháp trừng phạt kinh tế có sự giới hạn. Cuối cùng, liệu ông Trump có thể liên minh với khối Á Rập Hồi giáo Sunni để cô lập Iran?