Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tử vong khi ngủ trên xe bật điều hòa