Entrevista Aragonès - "Jo no vull entrar en un aspiral de retrets"