แห่ขอหวย "ศาลแม่เนียง-แม่น้อม" ราชบุรี แย้มทีเด็ด ยิ่งดึกยิ่งขลัง

สุดขลัง "ศาลแม่เนียง แม่น้อม" คนแห่แก้บนชุดไทยล้นศาล ชาวบ้านเชื่อความแม่น-เผยเฮติดหลายงวด แย้มอยากได้เลขเด็ด ต้องมาขอกลางดึก