Без посланиците на Русия и Беларус в първия ден на Българския парламент

Посланиците на Русия и Беларус няма да бъдат поканени на първия работен ден на 48-я парламент.