Kobbevåglaks utmerket seg i Ewos-konkurranse

Lokaliteten Brennholmen var den beste lokaliteten i klassen vårfisk 2019 i Trøndelag og Nordland.