Për çdo blerje të vajit Floil ndihmoni dikë në nevojë – kampanja e Floil afër shoqatës Down Syndrom Kosova

Për çdo blerje të vajit Floil ndihmoni dikë në nevojë – kampanja e Floil afër shoqatës Down Syndrom Kosova