ആരുടെ അനുഭാവിയെന്ന് തർക്കം; ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ സിപിഎം-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി

ആരുടെ അനുഭാവിയെന്ന് തർക്കം; ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ സിപിഎം-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി