Hà Tĩnh: Thêm nhiều người dự đám giỗ phải nhập viện