Стрелец в гимназия "Роб" - полицията бездейства

Стрелец, който прониква в гимназия "Роб" в Ювалди, стреля по учениците. Бавната реакция на полицията повдига въпроси