Kur milimetrat dhe millisekondat janë jetikë

Kur milimetrat dhe millisekondat janë jetikë