Nils, Nils och Zorro

Nils Höglander gjorde ett nytt Zorro-mål och hyllades av namnen Nils Lundkvist efter JVM-vändningen mot Finland.