Veteranët kërcënojnë me veprime të tjera, nëse nuk përfshihen në Ligjin për pagën minimale