Karnataka by-election: Byrathi Basavaraj casts vote in KR Puram, confident of BJP victory

Karnataka by-election: Byrathi Basavaraj casts vote in KR Puram, confident of BJP victory