Zenica - Poplavljene kuće, prekinuta putna komunikacija, aktivirano klizište