პირველი ღამე „პრაიმ ჰაუსში“ - „სამ გოგოსთან ერთად მძინავს“