Ngai vàng Tập Cận Bình đang lung lay (4/4)

Được coi như có khả năng giải quyết nhiều vấn đề nội bộ để đưa Trung Quốc lên bậc siêu cường, Tập Cận Bình tập trung quyền lực tuyệt đối hơn Đặng Tiểu Bình và muốn đứng ngang tầm Mao Trạch Đông. Nhưng sau bảy năm lãnh đạo, nhiều dấu hiệu cho thấy là ông ta đã thất bại…