കൊറോണ വൈറസ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് അത്യാവശ്യമല്ലെന്ന് സൗദി വിദഗ്ധര്‍

കൊറോണ വൈറസ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് അത്യാവശ്യമല്ലെന്ന് സൗദി വിദഗ്ധര്‍