Ngai vàng Tập Cận Bình đang lung lay (2/4)

Vào Tháng 10 này, sau khi mừng 70 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Ban chấp hành Trung ương Khóa 19 của đảng Cộng sản mới có Hội nghị Kỳ 4. Vì sao đây là điều bất thường và quan trọng hơn vậy, chuyện gì đang xảy ra cho Tổng bí thư Tập Cận Bình?