Slovensko si Slovanmi veľmi nepomohlo

Po Keltoch sa u nás zišlo štvoro kultúr: Rimania, Germáni, Huni a Slovania. Ostali tu tí poslední. Vyhrala to s nami naša domovina? Nedalo sa aj lepšie?