Dozorový prokurátor Šúrek: Budú vykonávané ďalšie dôkazy

Špecializovaný trestný súd sa vo svojom vlaňajšom rozhodnutí podľa názoru Najvyššieho súdu nezaoberal všetkými dôležitými dôkazmi a hodnotil ich izolovane bez súvislosti s inými zistenými informáciami. „V spise sú obsiahnuté dôkazy, napríklad výhražné správy, na ktoré súd vôbec neprihliadal,“ vyhlásil predseda senátu Najvyššieho súdu Paluda. Takisto hodnotil dôkazy, ktoré súd v priebehu pojednávania vôbec nevykonal. Čo na dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu hovorí dozorový prokurátor prípadu Michal Šúrek. Pozrite si video.