Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tại chùa Tam Chúc