Ambasada Amerikane dhe LDS, ndajnë rreth 300 karroca për njerëzit me aftësi të kufizuara, përfituesja Mehmeti “Jam shumë e gëzuar, ne e kemi jetën e vështirë”

Ambasada Amerikane dhe LDS, ndajnë rreth 300 karroca për njerëzit me aftësi të kufizuara, përfituesja Mehmeti “Jam shumë e gëzuar, ne e kemi jetën e vështirë”