พะเยายอดดอยหนาวจัด มีเหมยขาบโผล่ครั้งแรกของปี

พื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา เผชิญสภาพอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิยอดดอย 9-12 องศาเซลเซียส เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบที่บริเวณยอดหญ้าเป็นครั้งแรกของฤดูหนาวปีนี้