Стоян Стефанов, който направи по-бърз бутона LIKE

Ако добрият стар бутон Like днес е толкова пъргав и лесен за употреба, основната заслуга е на българин. Името на Стоян Стефанов ще бъде записано в историята не само на Facebook, но и на цялата глобална мрежа. Софтуерният инженер е и луд рокаджия и меломан. Как ли отделя време и за двете си страсти?