Minuta / Bakir Hadžiomerović: “Vranduci” i marifetluci...

Ako ne vjerujete u bajke, krajnje vam je vrijeme da se spakujete za Njemačku...