Πρωινό στο ξενοδοχείο βουλευτών πριν την συνάντηση (2)