Βίτσας μετά τη διαγραφή του: Μικρός είναι ο Κασσελάκης, θα μάθει - Εγώ είμαι από 17 ετών στην Αριστερά, η νέα ηγεσία δεν είναι

Βίτσας μετά τη διαγραφή του: Μικρός είναι ο Κασσελάκης, θα μάθει - Εγώ είμαι από 17 ετών στην Αριστερά, η νέα ηγεσία δεν είναι