Akej farby je korona vírus a budeme si musieť umývať ruky aj po návrate do školy?

Na otázky detí o korona víruse odpovedá vedec Samuel Kováčik. Prečo sa volá vírus korona, dýcha a pichajú jeho pichliače? S kým je kamarát a kto ho zabíja? A odíde niekedy úplne preč? To sú niektoré z nich. Obrázky do videa nakreslili deti Jurko Nejedlý a Lucia Settey. Popisky a sprievodné kresby Karolína Kozinková. Neoznačené farebné obrázky sú z Adobe Stocku. Poznámka pre deti, ak by sa pýtali, prečo pán Vedátor nemá rúšku. Odpoveď je, že sme tento rozhovor s ním robili na diaľku, cez počítač. Samuel Kováčik študoval teoretickú fyziku a teraz pôsobí na Dublinskom inštitúte pokročilých štúdií, kde sa venuje štruktúre priestoru a kvantovej gravitácii. Popri tom cez projekt Vedátor popularizuje vedu. Ak sa z videa vaše deti dozvedeli zaujímave informácie, sme radi. Čoskoro dáme von aj video o vesmíre.