Kẻ trộm tiệm vàng Hồng Bền phẫu thuật thẩm mỹ để trốn