Instituti i Mjekësisë Ligjore, aty ku ruhen rreth 300 mbetje mortore të paidentifikuara nga lufta e fundit në Kosovë

Instituti i Mjekësisë Ligjore, aty ku ruhen rreth 300 mbetje mortore të paidentifikuara nga lufta e fundit në Kosovë