Një shitës duhet të dëgjoj me kujdes klientin se çfarë ka për të thënë!