Øk lengdene med mer carry

Simulatoren forteller om carry, smash factor og ball speed. Forstår du tallene, kan du øke lengdene.