Bli bedre til å putte under press

Golfskolen-arkivet: Pegger kommer godt med til mer enn bare utslag. Benedikte Grøtvedt viser en av sine favorittøvelser på puttinggreen.