ემიგრანტი დედის და 7 წლის უნახავი შვილის შეხვედრა ნიუ იორკში