നവജാത ശിശുവിന്‍റെ മരണം; മനംനൊന്ത് അമ്മ മൂത്ത കുഞ്ഞുമൊത്ത് ജീവനൊടുക്കി

നവജാത ശിശുവിന്‍റെ മരണം; മനംനൊന്ത് അമ്മ മൂത്ത കുഞ്ഞുമൊത്ത് ജീവനൊടുക്കി