Vallo odovzdal do predbežného užívania novú štvorprúdovku na Harmincovej