Tjeerd de Groot: akkoord goed voor zowel boer als natuur

D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot is gelukkig met het coalitieakkoord dat nu voorligt. Volgens hem is dit regeerakkoord zowel goed nieuws voor boeren als de natuur. 'Met dit coalitieakkoord kun je de verbinding tussen de landbouw en natuur weer gaan herstellen.'