Vyschnuté koryto rieky Bodva v Moldave

Vyschnuté koryto rieky Bodva v Moldave