آویزان کردن پارچه نوشته «به نام دختران سرزمین آفتاب» در تهران

فرانس پرس تصاویری از روز یکشنبه، ۸ ژانویه، از تهران منتشر کرده است که یک زن را در حال بردن یک بنر به بالای یک بزرگراه شلوغ در تهران نشان می‌دهد. روی این بنر، کاریکاتوری از رهبر جمهوری اسلامی با نوشته‌ای تحت عنوان «به نام دختران سرزمین آفتاب» حک شده است.